Stichting Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o.

de vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen !!!

Wat houdt de hulpdienst in?

De Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o. is een vrijwilligersorganisatie voor mensen die kortstondige hulp nodig hebben.

De vrijwilligers stellen daar graag een deel van hun tijd voor beschikbaar.

Voor deze hulp wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.

Voor vervoershulp wordt een vergoeding in rekening gebracht van €0.30 per kilometer met een minimum van €5,-.   


 06-13741212